Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ο Χορτιάτης και η απογείωση

Ο Χορτιάτης και η απογείωση.
Σεπτέμβριος 2017