Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Βλέποντας το κέντρο, νύχτα απ' την Περαία

Βλέποντας το κέντρο, νύχτα, απ' την Περαία.
Ιούλιος 2017