Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Άνθρωποι, άγαλμα και πλοία

Άνθρωποι, άγαλμα και πλοία.
Δεκέμβριος 2015 ▐░▌

 

 

icon