Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Τα ανάκτορα του Γαλέριου και η Πλατεία Ναυαρίνου

Τα ανάκτορα του Γάιου Γαλέριου Βαλέριου Μαξιμιανού και η Πλατεία Ναυαρίνου.
Νοέμβριος 2015 ▐░▌

Τα ανάκτορα του Γαλέριου και η Πλατεία Ναυαρίνου, βράδυ με φεγγάρι

 

 

icon