Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ο μικρός φάρος στο Ν.Ο.Θ.

Ο μικρός φάρος στο Ν.Ο.Θ.
Καλαμαριά.
Απρίλιος 2018 ▐░▌

icon