Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ξύλινη προβλήτα στον Κελλάριο όρμο

Ξύλινη προβλήτα στον Κελλάριο όρμο.
Σεπτέμβριος 2014 ▐░▌

icon