Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Η βέσπα, το εστιατόριο και το ξενοδοχείο

Η βέσπα, το εστιατόριο και το ξενοδοχείο.
Σεπτέμβριος 2017 ▐░▌

icon