Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Τμήματα κτιρίων στην Ευαγγελίστρια

Τμήματα κτιρίων στην Ευαγγελίστρια.
Σεπτέμβριος 2016