Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παράθυρα των Μύλων Αλλατίνη

Παράθυρα των Μύλων Αλλατίνη.
Ιούλιος 2016