Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Περιστέρια και πολεμίστρες

Περιστέρια και πολεμίστρες.
Λευκός Πύργος.
Ιούλιος 2016