Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Τσαρούχια και κολώνες τράπεζαςΤσαρούχια και κολώνες τράπεζας.
Απρίλιος 2014