Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Λίγο μετά τη δύση πίσω από την «Απολλώνια Πολιτεία»Λίγο μετά τη δύση πίσω από την «Απολλώνια Πολιτεία».
Νοέμβριος 2018