Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παράθυρα σε παράθυραΠαράθυρα σε παράθυρα.
Κομνηνών με Βασ. Ηρακλείου
Οκτώβριος 2018