Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το φεγγάρι και η μπουγάδα στη μηχανότραταΤο φεγγάρι και η μπουγάδα στη μηχανότρατα.
Σεπτέμβριος 2018