Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Μακάριος ύπνος στη ΜητροπόλεωςΜακάριος ύπνος στη Μητροπόλεως.
Απρίλιος 2018