Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ο θρίαμβος της φύσης στην ταράτσαΟ θρίαμβος της φύσης στην ταράτσα.
Μάρτιος 2018