Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Φωταγωγός εκτεθειμένος σε ακάλυπτοΦωταγωγός εκτεθειμένος σε ακάλυπτο.
Οδός Λουκιανού.
Δεκέμβριος 2017