Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ισορροπώντας κόντρα στον άνεμοΙσορροπώντας κόντρα στον άνεμο.
Καλαμαριά.
Δεκέμβριος 2017