Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης στη Δημ. Γούναρη

Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης στη Δημ. Γούναρη.
Δεκέμβριος 2017