Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Οι γλάροι, ο φάρος και το πλοίο

Οι γλάροι, ο φάρος και το πλοίο.
Μαρίνα Καλαμαριάς.
Δεκέμβριος 2017