Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Νύχτα Νοέμβρη στη μαρίνα της Καλαμαριάς

Νύχτα Νοέμβρη στη μαρίνα της Καλαμαριάς.
Νοέμβριος 2017