Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

SALONIKA (οδός Παπαρρηγοπούλου)

SALONIKA.
Οδός Παπαρρηγοπούλου.
Σεπτέμβριος 2017