Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παρατημένη καρέκλα στην Ολυμπίου Διαμαντή

Παρατημένη καρέκλα στην Ολυμπίου Διαμαντή.
Σεπτέμβριος 2017