Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Καφέ ΕΡΜΗΣ στο κόκκινο σπίτι

Καφέ ΕΡΜΗΣ στο κόκκινο σπίτι.
Αύγουστος 2017

Λειτουργούσε μέχρι το 1992. Ήταν τόπος συνάντησης των εκπαιδευτικών.