Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Πίσω είσοδος του κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος

Πίσω είσοδος του κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ιούλιος 2017