Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το φανάρι κι ο ναός

Το φανάρι κι ο ναός.
Η Αγία Σοφία από την Καθηγητού Αντωνίου Κεραμοπούλου,
Μάιος 2017