Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Κτίρια στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή

Κτίρια στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή.
Απρίλιος 2017