Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Είσοδος κτιρίου στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή

Είσοδος κτιρίου στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή.
Απρίλιος 2017