Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Αναρριχώμενα σε πολυκατοικίες της Αριστοτέλους

Αναρριχώμενα σε πολυκατοικίες της Αριστοτέλους.
Απρίλιος 2017