Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Η Μητρόπολη τη νύχτα από την Προξένου Κορομηλά

Η Μητρόπολη τη νύχτα από την Προξένου Κορομηλά.
Φεβρουάριος 2017