Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Άλογα σε παράταξη

Άλογα σε παράταξη.
Πλαζ Αρετσού.
Ιανουάριος 2017