Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το περιστέρι, ο Θερμαϊκός και η σημαία στην Πλατεία Αριστοτέλους

Το περιστέρι, ο Θερμαϊκός και η σημαία.
Πλατεία Αριστοτέλους.
Δεκέμβριος 2016