Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Γλάρος, προβλήτα και καράβι

Γλάρος, προβλήτα και καράβι.
Καλαμαριά.
Ιανουάριος 2017