Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Τραπέζι σε εστιατόριο στο Ντεπώ

Τραπέζι σε εστιατόριο στο Ντεπώ.
Δεκέμβριος 2016