Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το όνειρο της παλιάς προβλήτας

Το όνειρο της παλιάς προβλήτας.
Καλαμαριά.
Δεκέμβριος 2016