Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Είσοδος καταστήματος στην οδό Αισώπου

Είσοδος καταστήματος στην οδό Αισώπου.
Νοέμβριος 2016