Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Είσοδος καταστήματος στην οδό Προμηθέως

Είσοδος καταστήματος στην οδό Προμηθέως.
Νοέμβριος 2016