Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ακάλυπτος στην οδό Αναγνωσταρά

Ακάλυπτος στην οδό Αναγνωσταρά.
Νοέμβριος 2016