Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Άδεια παράθυρα στην οδό Σαπφούς

Άδεια παράθυρα στην οδό Σαπφούς.
Νοέμβριος 2016