Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παγκάκι για μίζερους έρωτες

Παγκάκι για μίζερους έρωτες.
Οδός Λοβανόβου.
Νοέμβριος 2016