Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Κατοικία και δέντρο

Κατοικία και δέντρο.
Οδός Μοναστηρίου.
Οκτώβριος 2016