Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Τάφοι στα συμμαχικά Κοιμητήρια του Ζέιτενλικ

Τάφοι στα συμμαχικά Κοιμητήρια του Ζέιτενλικ.
Σεπτέμβριος 2016