Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Είσοδος κτιρίου στη Βασ. Ηρακλείου

Είσοδος κτιρίου στη Βασ. Ηρακλείου.
Σεπτέμβριος 2016