Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Είσοδος νεοκλασικού στη Βασ. Γεωργίου

Είσοδος νεοκλασικού στη Βασ. Γεωργίου.
Σεπτέμβριος 2016