Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Κουρασμένη προπέλα

Κουρασμένη προπέλα. 
Ναυπηγεία. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής.
Ιανουάριος 2014