Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Πλοία στα ναυπηγεία

Πλοία στα ναυπηγεία.
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής.
Ιανουάριος 2014