Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Γερανός στα ναυπηγεία

Γερανός στα ναυπηγεία.
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής.
Ιανουάριος 2014