Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Η ακτή μετά τα ναυπηγείαΗ ακτή μετά τα ναυπηγεία.
Απρίλιος 2018