Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Αλυσίδα άγκυραςΑλυσίδα άγκυρας.
Μαρίνα Καλαμαριάς.
Δεκέμβριος 2017