Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Είσοδος εταιρίας που έκλεισεΕίσοδος εταιρίας που έκλεισε.
Πάροδος Μαρίνου Αντύπα.
Ιούλιος 2017